Засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посади фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради

ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посади фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради

смт Ратне 19 березня 2019 року

Присутні:
- Андросюк Валентин Степанович, голова конкурсної комісії, начальник відділу освіти, молоді та спорту Ратнівської районної державної адміністрації;
- Бурко Іван Михайлович, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;
- Данилюк Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Ратнівської районної державної адміністрації;
- Рудчик Олена Михайлівна, директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради;
- Ваконюк Леся Валеріївна, секретар комісії, спеціаліст по діловодству районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Ратнівської районної державної адміністрації.
Відсутні:
- Штик Олена Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Заболоттівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
- Марчук Олена Павлівна, директор комунального закладу дошкільної освіти «Ратнівський дитячий ясла-садок № 2»

Загальна кількість членів конкурсної комісії – 7 осіб.
Усього присутніх на засіданні конкурсної комісії – 5 осіб.
Засідання конкурсної комісії є повноважним для вирішення питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про розгляд та вивчення конкурсною комісією документів, поданих кандидатами на зайняття посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради.
2. Про проведення іспиту конкурсу на зайняття посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради.
3. Оцінювання та підведення підсумків іспиту членами конкурсної комісії.
4. Про проведення співбесід з кандидатами, які успішно склали іспит.
5. Прийняття рішень.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд та вивчення конкурсною комісією документів, поданих кандидатами на зайняття посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради.

ІНФОРМУВАВ:
Андросюк Валентин Степанович, голова конкурсної комісії, ознайомив присутніх з поданими документами від кандидатів на зайняття посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради:
1. На зайняття вакантної посади вчителя-дефектолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради (1 шт.од.) подано документи від однієї особи – Дордюк Людмили Петрівни.
До 16.00 год 22.02.2019 року жодних заяв від інших кандидатів на заміщення вакантної посади не надходило.
Документи оформлені належним чином і можуть бути допущені до участі в конкурсі.

2. На заміщення вакантної посади практичного психолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради (1 шт.од.) подано документи від однієї особи – Кіперчук Юлії Андріївни.
До 16.00 год 22.02.2019 року жодних заяв від інших кандидатів на заміщення вакантної посади не надходило.
Документи оформлені належним чином і можуть бути допущені до участі в конкурсі.

ВИРІШИЛИ:
1. Документи кандидатів на зайняття вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради, оформлені належним чином, згідно Умов проведення конкурсного відбору на зайняття посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради.
2. Допустити кандидатів на зайняття вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради до участі в іспиті конкурсу.

СЛУХАЛИ: 2. Про проведення іспиту конкурсу на зайняття посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради.
ІНФОРМУВАВ:
Ваконюк Леся Валеріївна, секретар комісії, інформувала про тривалість (1 год 20 хв) та порядок проведення іспиту. Конкурсантам запропоновано витягнути білети та почати письмовий іспит.
Дордюк Людмила Петрівна
(кандидат на зайняття посади вчителя-дефектолога ІРЦ) Білет № 8
Кіперчук Юлія Андріївна
(кандидат на зайняття посади практичного психолога ІРЦ) Білет № 1


СЛУХАЛИ: 3. Оцінювання та підведення підсумків іспиту членами конкурсної комісії.
Членами конкурсної комісії здійснено перевірку та оцінку відповідей на кожне з питань екзаменаційних білетів та проставлено бали у відомостях про результати письмового іспиту (додаються).
Секретар комісії Ваконюк Л.В. оголосила результати письмового іспиту.
Кандидат Дордюк Л.П. набрала 7,4 бали і вважається такою, що успішно склала іспит і допущена до співбесіди.
Кандидат Кіперчук Ю.А. набрала 10,0 балів і вважається такою, що успішно склала іспит і допущена до співбесіди.

Згідно результатів письмового іспиту до співбесіди допущені всі кандидати.
СЛУХАЛИ: 4. Про проведення співбесід з кандидатами, які успішно склали іспит.
Із кандидатами на заміщення вакантних посад фахівців конкурсною комісією проведено індивідуальні співбесіди. Визначення результатів співбесіди здійснювалося кожним членом Комісії індивідуально та фіксувалися у відомостях про результати співбесіди (додаються).
Оцінки членів комісії занесено до зведених відомостей середніх балів та підсумкових рейтингів кандидатів (додаються).

СЛУХАЛИ: 5. Прийняття рішення.

ВИСТУПИЛИ:
Андросюк Валентин Степанович, голова конкурсної комісії, який запропонував членам конкурсної комісії на підставі розгляду поданих документів, з урахуванням письмового іспиту та усної співбесіди з кандидатами вважати переможцями конкурсу згідно підсумкового рейтингу кандидатів:
- на зайняття посади вчителя-дефектолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради – Дордюк Людмилу Петрівну;
- на зайняття посади практичного психолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради – Кіперчук Юлію Андріївну.

ВИРІШИЛИ:
1. Конкурсна комісія з відбору кандидатів на зайняття посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради на підставі результатів іспиту та співбесіди вважає переможцями конкурсу:
- на зайняття посади вчителя-дефектолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради – Дордюк Людмилу Петрівну;
- на зайняття посади практичного психолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради – Кіперчук Юлію Андріївну;
2. Рекомендувати директору комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради Рудчик О. М. за результатами конкурсного відбору призначити:
- на посаду вчителя-дефектолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради – Дордюк Людмилу Петрівну;
- на посаду практичного психолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської районної ради - Кіперчук Юлію Андріївну.

Голова конкурсної комісії: ______________ В.С.Андросюк

Члени конкурсної комісії: ______________ І.М. Бурко

______________ Т.М.Данилюк
______________ О.М.Рудчик

Секретар конкурсної комісії: ______________ Л.В.Ваконюк