Як мені оформити суборенду земельної ділянки та які умови договору?

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» волинян консультує заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Ольга Семенюк.
Доброго дня! Як мені оформити суборенду земельної ділянки та які умови договору?
Суборендою визначено поняття, коли орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця, передаватися орендарем у володіння та користування іншій особі.
Порядок передачі земельної ділянки в суборенду врегульовано Законом України «Про оренду землі», відповідно до якого умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому.
Окрім того, строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.
У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.
Договір суборенди так само як і договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“.
Користувач земельної ділянки (орендар) має право прийняти рішення про передачу її в суборенду у разі, якщо:
право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (для договорів оренди, укладених після 01.01.2013) або договір оренди земельної ділянки зареєстровано у встановленому законодавством порядку (територіальними органами земельних ресурсів, до 01.01.2013);
орендодавець погоджується з передачею земельної ділянки в суборенду (право передавати земельну ділянку визначено договором оренди як право орендаря; орендар надав письмову згоду на передачу земельної ділянки в суборенду; орендодавець не надіслав письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення протягом одного місяця після отримання звернення орендаря з цього приводу).
Звертаю увагу, що за згодою сторін договір суборенди земельної ділянки може посвідчується нотаріально.
Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.
Окремо звертаю увагу, що Законом “Про оренду землі” передбачена можливість передачі в суборенду частини орендованої земельної ділянки. Для цього необхідно визначити таку частину орендованої земельної ділянки встановивши її розмір та межі, відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів, за результатами чого складається технічна документація із землеустрою.
Варто зазначити, що законодавець визначив окремі випадки заборони передачі земельної ділянки в суборенду, а саме: коли на земельних ділянках розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності.