Вчинення нотаріальних дій поза межами робочого місця нотаріуса

Відповідно до вимог частини другої статті 41 Закону України “Про нотаріат”, глави 1 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.
В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу. При цьому закон не визначає, які саме випадки слід розцінювати як такі, що унеможливлюють з’явлення особи до вказаних приміщень. Разом з тим, випадки вчинення нотаріальних дій на виїзді необхідно відносити до винятків, що здійснюються у разі неможливості такого з’явлення чи зумовлені особливістю вчинюваної нотаріальної дії. До випадків, коли особа не може з’явитись до нотаріуса, можна віднести, зокрема, хворобу, перебування її в установі виконання покарань, лікарні, похилий вік, який ускладнює її з’явлення, тощо.
Слід зазначити, що нотаріусом здійснюється виїзд для вчинення нотаріальних дій поза межами державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса лише після звернення особи до державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса особисто чи за телефоном, після запису прізвища, імені, по-батькові до Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса та після роз’яснення особі порядку вчинення нотаріальних дій поза межами держнотконтори чи робочого місця приватного нотаріуса.
Нотаріус здійснює виїзд до особи щонайменше двічі: перший раз — для встановлення до вчинення правочину волевиявлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, дійсних намірів кожної із сторін, відсутності у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину та погодження проекту документу; другий раз — безпосередньо для вчинення нотаріальних дій.
Звертаємо Вашу увагу, що перелік державних і приватних нотаріусів Волинської області та їх телефони розміщені на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Волинській області — http://www.justvolyn.gov.ua/.