В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» волинян консультує заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Ольга Семенюк.

Доброго дня! Хочемо зареєструвати осередок політичної партії, які документи необхідні для реєстрації та вимоги до них?
>
> Міські, районні організації, первинні осередки політичної партії утворюються в порядку, визначеному статутом партії.
> Відповідно до статті 10 Закону України «Про політичні партії в Україні» рішення про утворення міської, районної організації, первинного осередку політичної партії приймається на установчих зборах (конференції) міської, районної організації та первинного осередку політичної партії, оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
> Протокол установчих зборів (конференції) має містити такі відомості:
> 1) дата та місце проведення установчих зборів, конференції;
> 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
> 3) рішення про утворення міської, районної організації, первинного осередку політичної партії;
> 4) рішення про визначення найменування міської, районної організації та первинного осередку політичної партії;
> 5) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно - ревізійних органів міської, районної організації та первинного осередку політичної партії;
> 6) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти міську, районну організацію та первинний осередок політичної партії для здійснення реєстраційних дій.
> Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції) міської, районної організації та первинного осередку політичної партії.
> У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції) міської, районної організації та первинного осередку політичної партії: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
> Відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» реєстрація політичної партії, міських, районних організацій, первинних осередків політичних партій здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», після перевірки поданих документів.
> Про утворення міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме головне територіальне управління юстиції в області, у 10-денний строк з дня їх утворення.
> Реєстрація міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.
> Керуючись, статтею 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", до документів, що подаються заявником для державної реєстрації структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи відноситься:
> - заява про державну реєстрацію юридичної особи;
> - документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідно до статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування;
> - відомості про керівні органи (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) та відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку).
> - реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах).
> Відповідно до статті 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" для державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
> 1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;
> 2) копія статуту політичної партії;
> 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр учасників, що містить відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, громадянство;
> 4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.
> Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
> Необхідні документи для реєстрації осередку політичної партії із статусом юридичної особи заявники можуть подати до відповідних Центрів з надання безоплатної правової допомоги Волинської області та Центрів з надання адміністративних послуг відповідних РДА та МВК області, а також до Управління державної реєстрації територіального управління юстиції. Для реєстрації осередку політичної партії без статусу юридичної особи заявники можуть подати документи безпосередньо до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Волинській області, яке знаходиться за адресою: м. Луцьк вул. Володимирська, 1.