Щодо шляхів зменшення вартості теплової енергії

Щодо шляхів зменшення вартості теплової енергії
Аналіз сучасних тенденцій розвитку енергетичного сектору держави свідчить про наявність певних негативних тенденцій, які обумовлені низкою політичних, економічних та соціальних факторів.
Насамперед, це геополітичні зміни, що відбулися в нашій державі останнім часом, військова агресія стосовно України, економічна криза, а також суттєве зниження рівня доходів населення.
Як наслідок, вказані фактори поставили дуже складне питання енергетичного забезпечення реального сектору економіки держави, промисловості, населення. Остання складова є найбільш чутливою з урахуванням можливого зростання соціальної напруги, особливо у опалювальний період.
На наш погляд, одним з шляхів концептуального вирішення питання забезпечення населення відносно дешевою тепловою енергією є зміна зношеного, застарілого, неефективного котельного обладнання на сучасне, яке відповідає вимогам сьогодення: високий коефіцієнт корисної дії, низька вартість одиниці вихідної кількості теплоти, можливість використання декількох видів палива без зміни конструкції котла.
Для реалізації зазначеного нагального завдання, фахівцями компанії “Газгенераторбау” (м. Дніпропетровськ) розроблена лінійка парових (водогрійних) котлів, які дозволяють суттєво знизити початкові і експлуатаційні витрати по виробництву пара і теплової енергії:
•тип «ТурбоРапід 1/12/183», паропродуктивністю 1т насиченої пари на годину при тиску 11 ати.
•тип «ТурбоРапід 3/12/183», паропродуктивністю Зт насиченої пари на годину при тиску Пати;
•тип «ТурбоРапід 5/12/183», паропродуктивністю 5т насиченої пари на годину при тиску 11 ати.
За своїм типом - це котли великого водяного обсягу з димогарними трубами і примусовою тягою.
Пропонована лінійка котлів типу «ТурбоРапід» характеризується малою вагою, високою паропродуктивністю і параметрами робочого пару, відсутністю споживання електроенергії з мережі на привід димососа (при установці турбодимососа).
Котел розрахований на застосування різного твердого палива: дрова, вугілля, торфобрикети, деревний пил, солома та інше.
У цій моделі значно збільшена швидкість руху димових газів по трубах котла, що призводе до істотного зниження його ваги в порівнянні з аналогічними конструкціями.
Деякі технічні характеристики парових котлів «ТурбоРапід» наведені в таблиці № 1.
На особливу увагу заслуговує той факт, що в результаті застосування вдалих конструкторських рішень в зазначеній лінійці котлів вартість однієї одиниці вихідної кількості теплоти (Гкал) складає до 300,00 грн, що в кілька разів нижче ніж на старому котельному обладнанні. В цілому, за висновками експертів, при порівнянні базових характеристик (вага, вартість вихідного тепла, габарити, зручність в експлуатації, екологічні параметри), котли «ТурбоРапід» не мають аналогів на сьогоднішньому українському ринку котельного обладнання. Таким чином, застосування парових котлів «ТурбоРапід» дозволить у стислі терміни повністю відмовитись від використання коштовного природного газу, перейти на більш зручні види твердого палива, суттєво (в рази) зменшити вартість теплової енергії для комунальних потреб, та, як наслідок, не допустити настання надзвичайного стану та зростання соціальної напруги серед населення.
З повагою,
Генеральний директор Л. Куклін