Щодо проведення тематичного короткотермінового семінару у Львові