Рішення та оголошення про початок формування конкурсної комісії


Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Ратнівська центральна районна лікарняРатнівської районної ради

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я", керуючись рішенням районної ради від 26.02.2019 року № 30/6 "Про створення комунального некомерційного підприємства "Ратнівська центральна районна лікарня" Ратнівської районної ради, від 26.02.2019 року № 30/11"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району", Ратнівська районна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Ратнівська центральна районна лікарня" Ратнівської районної ради. 

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Ратнівська центральна районна лікарня " Ратнівської районної ради входять у рівній кількості:

3 представники органу управління (районної ради);

3 представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу комунального некомерційного підприємства "Ратнівська центральна районна лікарня " ;

3 представники громадськості, делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу).

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення директора комунального некомерційного підприємства "Ратнівська центральна районна лікарня " Ратнівської районної ради запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу комунального некомерційного підприємства "Ратнівська центральна районна лікарня" Ратнівської районної ради, обраних на загальних зборах трудового колективу, та представників громадськості.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

-    наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

-    накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

-    наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 26.02.2019 № 30/11, пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються до 17.00 протягом 15 днів з моменту оприлюднення  оголошення органом управління у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаним керівником, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

Документи приймаються та реєструються за адресою: смт Ратне, вул. Центральна, 19, загальний відділ виконавчого апарату районної ради.

До листа додаються:

-    згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії, за формами, що додаються;

-    від громадської організації - з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

-    від трудового колективу - не більше трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу.

Подані пропозиції розглядатимуться органом управління .

Телефон для довідок: (03366) 2-20-95, відповідальна особа: Бурко Іван Михайлович.