Прийом документів для проставлення апостиля у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

Прийом документів для проставлення апостиля у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
Спеціальний штамп "Apostille" (далі - апостиль) проставляється на офіційних документах, які були складені на території України, яким засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.
Апостиль проставляється Міністерством юстиції України через відділи державної реєстрації актів цивільного стану на документах, що видаються/оформляються:
органами юстиції;
судами;
нотаріусами.
Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану.
Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.
Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.
Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.
У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, може бути продовжено до 20 робочих днів.
Для проставлення апостиля заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу та подає:
- оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
- документ про оплату послуги з проставлення апостиля.
Плата за надання послуги з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України становить для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).
У всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області наявні платіжні термінали для оплати послуг, що надаються у відділах, у тому числі послуги з проставлення апостиля.