Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права

На засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято розпорядження «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права».
Метою заходів з проведення Тижня права є координація діяльності міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державної адміністрацій задля формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо їх прав, а також – звернути увагу на необхідність дотримання прав людини, які окреслені в Загальній декларації прав людини 1948 року.
План заходів передбачає перелік заходів, що реалізуються Міністерством юстиції, іншими міністерствами, центральними органами виконавчої влади, Координаційним центром з надання правової допомоги, обласними та Київською міською державними адміністраціями зокрема у формі:
- тематичних та виховних уроків у закладах середньої освіти для дітей різної вікової категорії;
- лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій, бесід, екскурсій, майстер-класів, конкурсів, ігор, змагань тощо у закладах освіти та культури, військових частинах, установах виконання покарань та в підпорядкованих установах;
- конкурсу робіт (відеороликів, мультфільмів), присвячених правам людини;
- мистецьких виставок, у тому числі фотовиставок, засідань книжкових клубів, медіатек, презентацій видань про права людини та іншої літератури правового змісту;
- виставки-форуму та благодійного заходу «Правники – суспільству» з метою набуття учасниками умінь використовувати у практичній діяльності знань про свої права, вміти захищати свої права і законні інтереси;
- міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького;
- висвітлення у ЗМІ та у соціальних мережах питань реалізації реформ, які впроваджуються Урядом, з акцентуванням уваги на реальні результати діяльності та зміни у сфері забезпечення прав людини;
- днів «відкритих дверей» органів виконавчої влади тощо.
Зазначений документ дозволить забезпечити проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права та сприятиме подальшому формуванню правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їх Конституцією та законами України прав у різних сферах життя.