Поняття та особливості державної реєстрації права земельного сервітуту

В рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” громадян Волині консультує начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Антон Ігорович Кустик.

Згідно статті 98 Земельного кодексу України право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки чи іншої заінтересованої особи на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).
Важливою умовою є те, що встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.
Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду та підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Також варто наголосити, що земельні сервітути можуть бути постійними і строковими.
Згідно норм чинного законодавства сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншій конкретно визначеній особі (особистий сервітут).
Необхідно зазначити, що він не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.
Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації права земельного сервітуту подаються:
- заява;
- документ, що підтверджує виникнення права земельного сервітуту (договір, укладений в установленому законом порядку; заповіт, яким установлено сервітут; рішення суду, що набрало законної сили тощо);
- документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права сервітуту (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору).
Державна реєстрація права сервітуту проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви, адміністративний збір справляється у розмірі 100 грн. Державна реєстрація права сервітуту, яке поширюються на частину земельної ділянки, здійснюється після внесення відомостей про таку частину до Державного земельного кадастру (ст. 79-1 Земельного кодексу України).