Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про нотаріат», нотаріус зобов’язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам. Разом з тим, частина 2 статті 49 Закону України «Про нотаріат» забороняє нотаріусу безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. Підстави відмови у вчиненні нотаріальної дії визначені ч. 1 ст. 49 Закону України «Про нотаріат», зокрема нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:
1) вчинення такої дії суперечить законодавству України;
2) не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
3) дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
4) є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
5) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
6) правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
7) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
8) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням;
9) в інших випадках, передбачених законом.
На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус, який вчиняє нотаріальну дію, зобов’язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох днів виносить відповідну постанову.
Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржується до суду.
Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Строк оскарження постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії визначається відповідно до ст.257 ЦК України тривалістю у три роки.