Конкурс на розробку Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату