Кодекс України з процедур банкрутства

З 21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур
банкрутства, який набрав чинності 21 квітня 2019 року. З дня введення в
дію Кодексу, подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється
відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття
провадження у справі про банкрутство.
Кодекс розроблений з метою реформування законодавства України в частині
процедури банкрутства і врегулювання неплатоспроможності боржників, а
саме зробити процес банкрутства юридичних осіб ефективнішим і
прозорішим.
Важливим є і те, що Кодекс підвищує рівень захищеності прав кредиторів,
у тому числі забезпечених, надаючи їм більше можливостей для активної
участі в процесі банкрутства боржника.
Автори Кодексу переконані, що його норми сприятимуть посиленню
ефективності процедури банкрутства в Україні, наблизять її до світових
стандартів і забезпечать належний рівень захищеності прав кредиторів та
боржників.
Вперше в історії України запроваджено процедуру банкрутства фізичних
осіб.
Якщо за старим законодавством юридичні особи могли визнавати себе
банкрутами, то у фізичних осіб такого права не було.
Відповідно до ст. 115 Кодексу провадження у справі про
неплатоспроможність боржника - фізичної особи може бути відкрито лише за
заявою боржника і лише за наявності наступних умов:
- заборгованість становить не менше ніж 30 МРЗП;
- боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі
в розмірі понад 50% місячних платежів за кожним із зобов'язань впродовж
останніх 2-х місяців;
- відсутнє майно, на яке можна звернути стягнення (є постанова у
виконавчому провадженні);
- існує загроза неплатоспроможності (наявність обставин, що
підтверджують реальність можливого невиконання боржником своїх грошових
зобов'язань).
Кредитор не має право ініціювати банкрутство фізичної особи ні за яких
умов, навіть за наявності безспірної заборгованості.
Після порушення процедури банкрутства сума боргу фізичної особи
фіксується, нарахування відсотків і штрафів припиняється. А по
завершенню процедури всі борги списуються, навіть якщо майна боржника не
вистачило для розрахунків.
Водночас банкрут повинен надати вичерпну інформацію про своє майно і
майно членів своєї родини. Подання неправдивої інформації матиме
наслідком закриття провадження у справі.
Цікаво, що у випадку визнання фізичної особи банкрутом, в ліквідаційну
масу включатиметься все майно боржника, навіть те, що знаходиться в
спільній власності та було набуто боржником після порушення процедури
банкрутства.
Також, однією з новел варто визначити те, що арбітражний керуючий є
обов’язковим у процедурі а також зміну підходу до його оплати праці
задля гарантування належного фінансування.
Арбітражний керуючий здійснює управління активами боржника, а його дії
контролюються кредиторами та судом.
Кодексом підвищено розмір основної винагороди арбітражного керуючого,
встановлено поняття додаткових доплат, а також передбачено обов'язкове
авансування кредитором та боржником винагороди арбітражному керуючому у
розмірі 3 мінімальних зарплат за три місяці виконання повноважень.
Важливим є і інститут реструктуризації боргу фізичної особи.
Процедура реструктуризації врегульована ст. 124 Кодексу і пропонує
наступні можливості:
- реалізацію майна за принципом системи ProZorro;
- відстрочку, розстрочку або списання боргу;
- зміну термінів та розміру боргу, можливість повернути борг третьою
стороною.
Тут не обійшлося без обмежень. Зокрема, Кодекс заборонив реструктурувати
борги, які виникли з кредитів на відпочинок і розваги, а також борги, що
стосуються аліментів.
На стадії погашення боргів реалізація активів боржника здійснюється за
допомогою електронних торгів. Далі – борги закриваються в порядку
черговості: черги арбітражного керуючого та черги кредиторів. Якщо суми,
отриманої від продажу майна, не вистачає для погашення боргу, то такі
борги залишаються без погашення, особа визнається банкрутом, а
провадження у цій справі закривається.
Також підвищився рівень відповідальності менеджменту
підприємства-боржника за невжиті заходи для попередження банкрутства,
удосконалення процедури продажу активів боржника.
Зокрема, пропонується встановити контроль за продажем істотних активів
та забезпечити продаж усього майна на відкритому аукціоні.
Відповідно до ч.5 ст. 34 Кодексу керівник боржника несе солідарну
відповідальність за незадоволення вимог кредиторів в тому випадку, якщо
він своєчасно не повідомив про неплатоспроможність підприємства. Питання
порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду
господарським судом. У разі виявлення такого порушення про це
зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого
звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи.
Однією з найсуттєвіших новел нового Кодексу є спроба врегулювати
іпотечні кредити.
Тепер у боржників, які брали іпотечні кредити, з'явиться два шляхи
вирішення питання боргів.
Перший: оголошення процедури банкрутства та продаж іпотечного майна на
аукціоні.
Другий: реструктуризація валютної іпотеки, процедура якої детально
прописана в Прикінцевих положеннях Кодексу.
Механізм реструктуризації передбачає, що всі вимоги забезпеченого
кредитора, які виникли з кредиту в іноземній валюті конвертуються у
гривню по курсу НБУ на день відкриття справи про неплатоспроможність і
погашаються боржником відповідно до плану реструктуризації в розмірі 100
відсотків від ринкової вартості такої квартири або житлового будинку,
яка визначається оцінювачем, визначеним кредитором. Ця сума має бути
зменшена пропорційно до частини тіла валютного кредиту, який був
погашений.
Таким чином, новий Кодекс з процедур банкрутства є прогресивним кроком у
розвитку вітчизняної правової системи та вигідний як для боржників, так
і для кредиторів. Для боржників – це можливість отримати належний захист
та зупинити процес накопичення боргів з тим, щоб відновити свою
платоспроможність і через час розрахуватися за всіма зобов’язаннями, а
для кредиторів – банкрутство фізичних осіб гарантує повернення позик а
отже забезпечує юридичну можливість для позбавлення від безнадійної
заборгованості або ж процедури часткового її погашення.