Доброго дня! Чи можна створювати відокремлені підрозділи громадських організацій за межами України і в якому порядку?

Закон України «Про громадські об’єднання» визначає у статті 3 принцип вільного вибору території діяльності громадських об'єднань, який полягає у праві громадських об'єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом. Вищезазначений Закон також регулює порядок утворення відокремлених підрозділів на території України і не має екстериторіальної дії, тобто не поширюється на правовідносини, що виникають за межами території України. Процедура утворення таких підрозділів має визначатись статутом громадського об’єднання, що передбачено пунктом 9 частини першої статті 11 Закону України, а порядок легалізації (реєстрації) за межами України – законодавством тієї країни, де буде діяти відокремлений підрозділ.