Хто такі присяжні і хто ними може бути

Друзі! У сьогоднішній нашій рубриці ми розкажемо вам про інститут присяжних. Зокрема, хто такі присяжні і хто ними може бути. Отже, в основному Законі нашої держави чітко зазначено, що народ безпосередньо бере участь у здійснення правосуддя через присяжних. Присяжні - це особи, які залучаються до вирішення певної категорії цивільних та кримінальних справ разом із суддею в суді першої інстанції. Тут важлива умова — залучаються за їх згодою. Вони мають статус судді.
Присяжним може бути:
- громадяни України — від 30 до 65 років;
- постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду;
- володіє державною мовою.
Зазначимо, що на час виконання присяжними обов’язків у суді, на них поширюються певні гарантії. Зокрема:
- зарахування часу виконання присяжними обов’язків у суді до трудового стажу;
- збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;
- заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;
- виплата винагороди за час проведений у суді;
- відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;
- застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.

Варто знати, що присяжними не можуть бути:
- особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними, або які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
- особи, які мають незняту чи непогашена судимість;
- особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, апаратів судів, державні службовці, адвокати, нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя.

На продовження нашої рубрики про те, хто такі присяжні, зазначимо, як ним стати.

Отже, особа, яка виявила бажання стати присяжним, має звернутися до місцевої ради із заявою про включення до списку присяжних.
Важливо знати, що саме органи місцевого самоврядування формують і затверджують список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам до присяжних та дали згоду бути присяжними.

Якщо ж така особа відповідає встановленим вимогам, то місцева рада своїм рішенням включає її до списку присяжних. І даний список направляється у відповідний суд.
Автоматизована система документообігу суду відбирає присяжних до участі у конкретній справі. Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя на строк не більше 1 місяця, на рік або на більший строк для закінчення розгляду справи, розпочатої за їхньою участю.
Варто наголосити, що у разі неприбуття присяжним у судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду і за це передбачена адміністративна відповідальність.